"Season Episode" — Słownik kolokacji angielskich

Season Episode kolokacja
Popularniejsza odmiana: season episode
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pora roku Wydarzenie
  1. season rzeczownik + episode rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Recently, he appeared on a season 6 episode of 24.

    Podobne kolokacje: