"Season episode" — Słownik kolokacji angielskich

Season episode kolokacja
Popularniejsza odmiana: season episode
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wydarzenie pory roku
  1. season rzeczownik + episode rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Recently, he appeared on a season 6 episode of 24.

    Podobne kolokacje: