TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"season" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

season rzeczownik

rzeczownik + season
Kolokacji: 218
football season • holiday season • ski season • rookie season • NFL season • Christmas season • NHL season • basketball season • ...
season + rzeczownik
Kolokacji: 72
season finale • season opener • season premiere • season ticket • season series • season record • season game • season episode • ...
season + czasownik
Kolokacji: 132
season ends • season ranks • season progresses • season opens • season begins • season starts • season features • season lasts • ...
czasownik + season
Kolokacji: 350
play for several seasons • score in the season • finish in the season • sign for the season • run for several seasons • appear in the season • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(13) coach, tour, captain
Kolokacji: 6
(14) use, serve, enjoy, assist, help
Kolokacji: 12
(15) join, rejoin
Kolokacji: 5
(16) feature, star, combine
Kolokacji: 5
1. pitch several seasons = boisko kilka pór roku pitch several seasons
2. season tied = pora roku przywiązała season tied
3. promote in the season = promuj za porę roku promote in the season
4. promote for the season = promuj przez porę roku promote for the season
5. change for the season = zmiana przez porę roku change for the season
6. improve from the season = popraw się od pory roku improve from the season
7. improve in the season = popraw się za porę roku improve in the season
8. pitch in the season = boisko za porę roku pitch in the season
9. improve on the season = popraw się podczas pory roku improve on the season
11. pitch during the season = boisko podczas pory roku pitch during the season
12. tie in a season = krawat za porę roku tie in a season
13. pitch for several seasons = boisko przez kilka pór roku pitch for several seasons
14. transfer for the season = transfer przez porę roku transfer for the season
15. hang for seasons = zawiśnij za pory roku hang for seasons
17. sell during the season = sprzedaj podczas pory roku sell during the season
18. change in the season = zmiana w porze roku change in the season
19. secure for the season = zabezpiecz przez porę roku secure for the season
20. sell after the season = sprzedaj po sezonie sell after the season
21. round off the season = naokoło z pory roku round off the season
22. trade through the season = handel w ciągu pory roku trade through the season
(21) bat, beat, defeat
Kolokacji: 4
(22) name, nominate, appoint
Kolokacji: 6
(24) earn
Kolokacji: 2
(25) occur, come, operate
Kolokacji: 3
(26) plan, schedule
Kolokacji: 2
(27) title, entitle
Kolokacji: 2
przymiotnik + season
Kolokacji: 265
regular season • previous season • final season • consecutive season • entire season • rainy season • inaugural season • senior season • ...
przyimek + season
Kolokacji: 42
per season • off season • following the season • since the season • until the season • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.