PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"season" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

season rzeczownik

rzeczownik + season
Kolokacji: 218
football season • holiday season • ski season • rookie season • NFL season • Christmas season • NHL season • basketball season • ...
season + rzeczownik
Kolokacji: 72
season finale • season opener • season premiere • season ticket • season series • season record • season game • season episode • ...
season + czasownik
Kolokacji: 132
season ends • season ranks • season progresses • season opens • season begins • season starts • season features • season lasts • ...
czasownik + season
Kolokacji: 350
play for several seasons • score in the season • finish in the season • sign for the season • run for several seasons • appear in the season • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. appear during the season = pojaw się podczas pory roku appear during the season
5. go during the season = pójdź podczas pory roku go during the season
7. continue one's season = kontynuować czyjś pora roku continue one's season
8. appear on the season = pojaw się podczas pory roku appear on the season
9. remain through the season = pozostań w ciągu pory roku remain through the season
10. extend through the season = poszerz w ciągu pory roku extend through the season
12. look to the season = wyglądaj dla pory roku look to the season
13. extend for the season = poszerz przez porę roku extend for the season
14. endure a season = znieś porę roku endure a season
15. appear for several seasons = pojaw się przez kilka pór roku appear for several seasons
16. go on the season = pójdź podczas pory roku go on the season
17. consist of several seasons = składaj się z kilku pór roku consist of several seasons
18. remain until the season = pozostań do pory roku remain until the season
19. season gone = pora roku przebyty season gone
(13) coach, tour, captain
Kolokacji: 6
(14) use, serve, enjoy, assist, help
Kolokacji: 12
(15) join, rejoin
Kolokacji: 5
(16) feature, star, combine
Kolokacji: 5
(21) bat, beat, defeat
Kolokacji: 4
(22) name, nominate, appoint
Kolokacji: 6
(24) earn
Kolokacji: 2
(25) occur, come, operate
Kolokacji: 3
(26) plan, schedule
Kolokacji: 2
(27) title, entitle
Kolokacji: 2
przymiotnik + season
Kolokacji: 265
regular season • previous season • final season • consecutive season • entire season • rainy season • inaugural season • senior season • ...
przyimek + season
Kolokacji: 42
per season • off season • following the season • since the season • until the season • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.