"appear during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się podczas pory roku
  1. appear czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He played ten games for the club in 1904-05, but failed to appear at all during the 1905-06 season.