BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"appear in one's season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: appear in the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawiać się w czyjś pora roku
  1. appear czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She only appeared in the show's first season and hasn't been seen or heard from since.

powered by  eTutor logo