BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"festival season" — Słownik kolokacji angielskich

festival season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku festiwalu
  1. festival rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    During festival seasons, this is the major game for men.

powered by  eTutor logo