"festival circuit" — Słownik kolokacji angielskich

festival circuit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obwód festiwalu
  1. festival rzeczownik + circuit rzeczownik
    Silna kolokacja

    These films are still on the festival circuit around the world.

powered by  eTutor logo