"last one season" — Słownik kolokacji angielskich

last one season kolokacja
Popularniejsza odmiana: last several seasons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatni pora roku
  1. last czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The show lasted just one season, from 1966 to 1967.