"remain for several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań przez kilka pór roku
  1. remain czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He remained on the practice squad for the 2008 season.