"stay for several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zostań na kilka pór roku
  1. stay czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Again he stayed only for one season at a club.