"appear in several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: appear in the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się za kilka pór roku
  1. appear czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She only appeared in the show's first season and hasn't been seen or heard from since.