"concert season" — Słownik kolokacji angielskich

concert season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku koncertowa
  1. concert rzeczownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    This was almost two weeks after the usual end to the concert season, which is usually a country music show in September.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo