"sign before the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znak przed sezonem
  1. sign czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    Springer was again signed by the Cardinals before the 2007 season.