"season suffers" — Słownik kolokacji angielskich

season suffers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku cierpi
  1. season rzeczownik + suffer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He missed two games that season with an injury suffered against the Steelers, his former team.

    Podobne kolokacje: