KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"enjoy a season" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy a season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjemnie spędź porę roku
  1. enjoy czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For the first 35 years, the team never enjoyed a season in which every game was sold out.