"use during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie podczas pory roku
  1. use czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    Grain trains continue to use the line during the season.