"hit for the season" — Słownik kolokacji angielskich

hit for the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz przez porę roku
  1. hit czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Every man in their starting line up hit .300 for the season.

podobne do "hit for the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hit for the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik