"season is cut" — Słownik kolokacji angielskich

season is cut kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku jest cięciem
  1. cut czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Lewis' 2005 season was cut short by a week 6 injury.