"run for several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kandydowany na kilka pór roku
  1. run czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The show ran for five seasons from 1993 to 1999.