"season game" — Słownik kolokacji angielskich

season game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra pory roku
  1. season rzeczownik + game rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He played his first regular season game on October 31, 2010.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo