"lead in one's season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: lead in the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagajać czyjś pora roku
  1. lead czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He led the team in its first season to a 7-6 record.

powered by  eTutor logo