"lose in the season" — Słownik kolokacji angielskich

lose in the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegraj za porę roku
  1. lose czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    They also only lost two home league games under Clark in the 2008-09 season.

podobne do "lose in the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lose in the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik