"lose in the season" — Słownik kolokacji angielskich

lose in the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegraj za porę roku
  1. lose czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    They also only lost two home league games under Clark in the 2008-09 season.

powered by  eTutor logo