"hit in several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: hit in a season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz w kilka pór roku
  1. hit czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    None of them ever had to hit 30 in a 144-game season.