"move after the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rusz się po sezonie
  1. move czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    McRae was moved to a front office position after the season.