BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"miss in the season" — Słownik kolokacji angielskich

miss in the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opuść za porę roku
  1. miss czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He missed two games earlier in the season because of the same injury.

powered by  eTutor logo