"run in the season" — Słownik kolokacji angielskich

run in the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotrzeć porę roku
  1. run czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The river was not running even in the rainy season.

podobne do "run in the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "run in the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik