"miss several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: miss the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatęsknij za kilkoma porami roku
  1. miss czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was then expected to miss the entire 2003 season.