"come during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź podczas pory roku
  1. come czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Coming during the rainy season seems to be a bad idea to me.

powered by  eTutor logo