"season plays" — Słownik kolokacji angielskich

season plays kolokacja
Popularniejsza odmiana: season playing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku gra
  1. season rzeczownik + play czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1983 he had his best season, playing 21 games as a key forward.

    Podobne kolokacje: