"renew for a season" — Słownik kolokacji angielskich

renew for a season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnów przez porę roku
  1. renew czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On May 14, 2007, the program was renewed for the second season.