"score in one's season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: score in the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynik w czyjś pora roku
  1. score czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He scored a career best 33 points later in the season.