Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"finish one's season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: finish the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś pora roku
  1. finish czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He finished the season with 13 points in second place on the team.

powered by  eTutor logo