KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"mark the season" — Słownik kolokacji angielskich

mark the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaznacz porę roku
  1. mark czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A return to the championship marked the 1983 season, the team's last.