BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"mark one's birthday" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znak czyjś urodziny
  1. mark czasownik + birthday rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A show that marks the artist's 80th birthday, it remains to March 27.

powered by  eTutor logo