BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"mark one's grave" — Słownik kolokacji angielskich

mark one's grave kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znak czyjś grób
  1. mark czasownik + grave rzeczownik
    Silna kolokacja

    He swept shaking fingers over the stone that marked his brother's grave.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo