BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"mark" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mark czasownik

mark + rzeczownik
Kolokacji: 79
mark one's birthday • mark one's grave • mark the beginning • mark the anniversary • mark the occasion • mark the boundary • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
1. mark one's birthday = znak czyjś urodziny mark one's birthday
2. mark one's grave = znak czyjś grób mark one's grave
3. mark the beginning = oznaczaj początek mark the beginning
7. mark the spot = oznacz miejsce mark the spot
9. mark a shift = oznaczaj zmianę mark a shift
10. mark the start = oznaczaj początek mark the start
15. mark a milestone = zaznacz kamień milowy mark a milestone
17. mark the opening = zaznacz otwarcie mark the opening
18. mark a change = oznaczaj zmianę mark a change
19. mark the site = popraw witrynę mark the site
20. mark the border = wytyczaj granicę mark the border
26. mark a step = oznaczaj krok mark a step
27. mark one's words = znak czyjś słowa mark one's words
30. mark one's entry = znak czyjś wejście mark one's entry
33. mark one's progress = znak czyjś postęp mark one's progress
34. mark the Diamond Jubilee = zaznacz sześćdziesięciolecie mark the Diamond Jubilee
35. mark the event = zaznacz wydarzenie mark the event
  • A return to the championship marked the 1983 season, the team's last.
  • The game also marked Nebraska's first 10-win season since 2003.
  • The opening of this series marks the second official season.
  • The team's final record of 14-2 marked the best 16-game season in the franchise's history.
  • This marked the last season the team would be known as the Durham 72's.
  • His 1919 team went 8-1, to mark his best season.
  • The final game of the series marked the second consecutive season that he had joined the 20-20 club.
  • In 2005, he led the Rams to an 8-5-5 record, marking the school's first winning season since 1998.
  • It marked the third straight season in which he reached 200 strikeouts.
  • The occasion marks the symphony's 50th season and 300th concert.
37. mark the edge = oznacz brzeg mark the edge
czasownik + mark
Kolokacji: 8
used to mark • held to mark • begin marking • seem to mark • start marking • ...
mark + przyimek
Kolokacji: 40
marked by • mark off • mark down • mark out • mark up • ...
mark + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
clearly marked • well marked • officially mark • simply mark • once mark • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.