"make season" — Słownik kolokacji angielskich

make season kolokacja
Popularniejsza odmiana: make the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki pora roku
  1. make czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We're in a good position right now, where we can make or break our season.