"end one's season" — Słownik kolokacji angielskich

end one's season kolokacja
Popularniejsza odmiana: end the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniec czyjś pora roku
  1. end czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They went on to end their first season at the new field with a 7-9 record.

podobne do "end one's season" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "end one's season" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik