BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"set in a season" — Słownik kolokacji angielskich

set in a season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiór za porę roku
  1. set czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    Atlanta set the record for the most number of players in a season.

powered by  eTutor logo