BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"enter the season" — Słownik kolokacji angielskich

enter the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejdź w porę roku
  1. enter czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She entered the 2009 season having won 1,307 games in her career.

powered by  eTutor logo