"season is won" — Słownik kolokacji angielskich

season is won kolokacja
Popularniejsza odmiana: win the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku jest wygrana
  1. win czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They had won at least four straight eight times this season.