BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"win the season" — Słownik kolokacji angielskich

win the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygraj porę roku
  1. win czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They had won at least four straight eight times this season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo