"season is broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku jest transmitowana
  1. broadcast czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All regular season and many spring training games are broadcast.