BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"release the seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: season is released
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij pory roku
  1. release czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The first season of the show was released in 2004.

powered by  eTutor logo