BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"begin the season" — Słownik kolokacji angielskich

begin the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij porę roku
  1. begin czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The show is expected to begin its second season in late 2009.

powered by  eTutor logo