"air for several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powietrze przez kilka pór roku
  1. air czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The show aired for two seasons, from 2000 to 2001.