BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"average in the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): średnia za porę roku
  1. average czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He averaged 28:07 minutes in the 2005-06 season, a career high.

powered by  eTutor logo