"average in the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): średnia za porę roku
  1. average czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He averaged 28:07 minutes in the 2005-06 season, a career high.

podobne do "average in the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "average in the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik