BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"join in the season" — Słownik kolokacji angielskich

join in the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyłącz się do pory roku
  1. join czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    She joined the Canadian women's national team in its first season, 1990.

powered by  eTutor logo