"season completed" — Słownik kolokacji angielskich

season completed kolokacja
Popularniejsza odmiana: complete the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku skończyła
  1. complete czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The team completed the season in last place with a 4-12 record.